Nettsiden til Sinus 2P 2014-utgaven

kommer du til fra hovedmenyen http//:sinus.cappelendamm.no

Nettressurser

eller direkte på denne adressen:

sinus-2p.cappelendamm.no . . .


Sinus 2P (2011) gammel utgave

Dette nettstedet er til læreboka fra 2011. 

Gå til ny utgave Sinus 2P

 

Verket består av
•• læreboka Sinus 2P med teoridel og oppgavedel
•• dette nettstedet
Nettstedet følger teoridelen i læreboka. Oppgaver, artikler o.a. er plassert i det kapittelet eller delkapittelet de hører til.

De fullstendige løsningen på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole.

I boksen RELEVANT BAKGRUNNSSTOFF finner du opplæringshefte til wxMaxima.

Opplæringshefter og verktøy til GeoGebra er samlet i menypunktet til venstre. Du finner også eksempler og løsninger med digitale programmer på delkapitlene.

___________________________________________________________

Vi har lagt ut

 • et delkapittel om rotfunksjoner
          5.7 Mer om funksjoner - rotfunksjoner
 • et delkapittel
          5.8 Gjennomsnittlig vekstfart
 • et delkapittel
          5.9 Momentan vekstfart
 • et delkapittel om mønster og struktur
          5.10 Tall og figurer

De ligger til kapittel 5 Eksponentiell vekst i menyen til venstre. De dekker de nye punktene i læreplanen, og endringen i punktet under modellering.

 ___________________________________________________________

Endringer i læreplanen

Endringen ble vedtatt 21.06.13, og det er derfor ikke mulig å lage ny lærebok til skoleåret 13/14. Den nye boka blir klar til høsten 2014. Men det er fullt mulig å bruke dagens bok med noen mindre tillegg som vi legger på nettsiden.

Endringer i 2P

Stoff som går ut

 • Alt om tallsystemer går ut!

Nytt stoff

 • Funksjoner i praksis
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • bruke digitale verktøy til å undersøke kombinasjoner av polynomfunksjoner, rotfunksjoner, potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner som beskriv praktiske situasjoner ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjæringspunkt, finne gjennomsnittlig vekstfart og tilnærmingsverdier for momentan vekstfart
  • bruke funksjoner til å modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger
 • Statistikk
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • bruke regneark i statistiske beregninger og presentasjoner
 • Modellering <ordlyden er endret>
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • analysere praktiske problemstillinger knyttet til dagligliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjoner og beskrive sammenhenger mellom størrelser ved hjelp av matematiske modeller

Konsekvenser for Sinus 2P

 • Kapittel 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 går ut.
 • Det meste av stoffet i det nye hovedpunktet er dekket av dagens 2P.
  Det nye stoffet om vekstfart har årets 2P-elever lest i 1P.
 • Vi har laget noe nytt digitalt stoff om rotfunksjoner og om kombinasjoner av funksjoner og om hvordan vi finner skjæringspunkt og vekstfart digitalt.
 • Det nye regnearkstoffet i statistikk er fullt ut dekket av dagens 2P.
 • Dagens Sinus 2P dekker innholdet i de omformulerte punktene under modeller, men vi har lagt ut et delkapittel for å dekke opp formuleringen om mønster og strukturer. 
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 23.06.2016

© Cappelen Damm AS