1.7 Det binære tallsystemet

Stoffet i dette delkapittelet er gått ut av læreplanen.

Nettressurser

Til nedlasting lokalt:

http://www.inter-ped.no/Kurs/Totalssystemet_lokalt.exe

Sigbjørn Hals

Totalssystemet

http://www.inter-ped.no/Totalssystemet/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.06.2013

© Cappelen Damm AS